Condiții generale de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE E-SHOP ps-artshop I. SUBIECT Art. 1. Acești termeni și condiții generale sunt destinate reglementării relațiilor dintre „PS - Artshop” Ltd., Troyan, str. Georgi Benkovski, denumită în continuare FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, ai magazinului electronic www. . ps-artshop.com, denumit în continuare „E-SHOP”. ІІ. DATE FURNIZOR Art. 2. Informații conform Legii comerțului electronic și Legii privind protecția consumatorilor: 1. Denumirea furnizorului: „PS - Artshop” Ltd. 2. Sediul central și adresa conducerii Troyan, str. Georgi Benkovski 48, Ent. B, fl. 4, ap. 8 3. Adresa pentru exercitarea activității Troyan, str. Georgi Benkovski 48, Ent. B, fl. 4, ap. 8 4. Detalii de corespondență: psartshop@yahoo.com 5. Intrare în registre publice: UIC 206203283 6. Număr certificat pentru operatorul de date cu caracter personal № 7. Autorități de supraveghere: (1) Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal Adresa: Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2, tel.: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Website: www.cpdp.bg. (2) Adresa Comisiei pentru protecția consumatorilor: 1000 Sofia, Piața Slaveykov 4A, etajele 3, 4 și 6, tel.: 02/980 25 24 fax: 02/988 42 18 hotline: 0700 111 22 Site web: www.kzp.bg. 8. Înregistrarea conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată № BG III. CARACTERISTICILE E-SHOP Art. 3. Magazinul electronic este disponibil la adresa de internet www.ps-artshop.com, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare și livrare a bunurilor oferite de E-SHOP, inclusiv următoarele: 1. Pentru a vă înregistra și a crea un profil pentru vizualizarea E-SHOP și a utiliza serviciile suplimentare pentru a furniza informații; 2. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu E-SHOP prin interfața paginii E-SHOP, disponibilă pe internet; 3. Să încheie contracte de cumpărare, vânzare și livrare a bunurilor oferite de E-SHOP; 4. Efectuarea oricăror plăți în legătură cu contractele încheiate cu E-SHOP, conform metodelor de plată menținute de E-SHOP. 5. Pentru a primi informații despre bunurile noi oferite de E-SHOP; 6. Să revizuiască mărfurile, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare; 7. Să fie notificat cu privire la drepturile care decurg din lege, în principal prin interfața paginii E-SHOP de pe Internet; 8. Să exercite dreptul de retragere din contractul încheiat la distanță pentru bunurile oferite de Furnizor, pentru care este aplicabil dreptul de retragere din contract; Artă. 4. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, criteriile și condițiile adoptate în practică, dreptul consumatorului sau comercial. Artă. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de E-SHOP prin intermediul interfeței Furnizorului, accesibil pe site-ul său sau alte mijloace de comunicare la distanță. (2) În temeiul contractului încheiat cu Utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri, Furnizorul este obligat să livreze și să transfere proprietatea Utilizatorului asupra bunurilor determinate de acesta prin intermediul interfeței. (3) Utilizatorii plătesc Furnizorului remunerația pentru bunurile livrate în conformitate cu condițiile stabilite pe E-SHOP și prezentele condiții generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat de Furnizor la adresa E-SHOP de pe internet. (4) Furnizorul livrează bunurile comandate de Utilizatori în termenii și în condițiile stabilite de Furnizor pe site-ul magazinului electronic și în conformitate cu prezentele condiții generale. (5) Prețul pentru livrare se stabilește separat și explicit de prețul mărfii. Artă. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre aceștia în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și art. 11 din Legea privind comerțul electronic. (2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului sunt făcute de persoanele specificate în datele furnizate de Utilizator la înregistrare, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola respectivă pentru acces. IV. UTILIZAREA E-SHOP Art. 7. (1) Pentru a utiliza E-SHOP pentru încheierea contractelor de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul ar trebui să introducă numele și parola alese pentru acces la distanță, în cazurile în care magazinul electronic necesită înregistrare. (2) Numele și parola pentru acces la distanță sunt determinate de Utilizator, prin înregistrare electronică pe site-ul Furnizorului. (3) Prin completarea datelor sale și apăsarea butoanelor „Da, accept” sau „Înregistrare”, Utilizatorul declară că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte necondiționat. (4) Furnizorul confirmă înregistrarea făcută de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Utilizator, către care sunt trimise și informații pentru activarea înregistrării. Utilizatorul confirmă înregistrarea și încheierea contractului prin trimitere electronică în scrisoarea prin care îl anunță înregistrarea trimisă de Furnizor. După confirmare, se creează un cont al Utilizatorului și apare o relație contractuală între acesta și Furnizor. (5) La înregistrare, utilizatorul este obligat să furnizeze date exacte și actualizate. Utilizatorul actualizează prompt datele specificate în înregistrarea sa în caz de modificare. (6) Pentru a utiliza funcționalitatea completă a magazinului electronic al Furnizorului, Utilizatorul se angajează să se înregistreze pe site-ul magazinului electronic. Furnizorul nu este responsabil dacă, din cauza lipsei de înregistrare, Utilizatorul nu a putut utiliza întreaga funcționalitate a magazinului electronic, inclusiv în ceea ce privește exercitarea drepturilor prevăzute în contract, capacitatea de a pretinde un preț mai mic și alte funcții similare. (7) Acești termeni și condiții generale pot fi acceptați de Utilizatori fără înregistrare în E-SHOP printr-o declarație explicită de intenție, inclusiv prin intermediul site-ului E-SHOP. Artă. 8. (1) Adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării inițiale a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este „Adresa de e-mail principală” în sensul aceste condiții generale. Utilizatorul are dreptul să își schimbe adresa de e-mail de contact principală. (2) La primirea unei cereri de modificare a adresei de e-mail de contact principale, Furnizorul va trimite o cerere de confirmare a modificării. Cererea de confirmare este trimisă de către Furnizor la noua adresă de e-mail de contact principală specificată de Utilizator. (3) Schimbarea adresei de e-mail de contact principale se face după confirmarea de către Utilizator, exprimată printr-o referință conținută în cererea de confirmare, trimisă de Furnizor la noua adresă de e-mail de contact principală indicată de Utilizator. (4) Furnizorul informează Utilizatorul despre modificarea efectuată, prin e-mail, trimisă la adresa principală de e-mail de contact indicată de Utilizator înainte de a efectua modificarea conform alin. 2. (5) Furnizorul nu va fi răspunzător față de Utilizator pentru modificarea ilegală a adresei de e-mail de contact principale. (6) Furnizorul poate solicita utilizatorului utilizarea adresei de e-mail de contact principale în cazuri specifice. V. PAȘI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE ACHIZIȚIE Art. 9. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața de pe pagina Furnizorului pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în E-SHOP. (2) Contractul se încheie în bulgară. (3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator reprezintă prezentele condiții generale, disponibile pe site-ul E-SHOP. (4) O parte la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul în conformitate cu datele furnizate în timpul înregistrării și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru a evita îndoielile, acestea sunt datele cu care a fost creat un cont la Furnizor. (5) Furnizorul trebuie să includă în interfața site-ului său de internet, mijloace tehnice pentru stabilirea și corectarea erorilor în introducerea informațiilor, înainte de a se face declarația de încheiere a contractului. (6) Acest contract este considerat încheiat din momentul înregistrării Utilizatorului la Furnizor sau acceptării condițiilor generale într-un alt mod explicit, inclusiv printr-o declarație pe site-ul Furnizorului. Contractul de cumpărare și vânzare a bunurilor este considerat încheiat din momentul aplicării sale de către Utilizator prin interfața Furnizorului. (7) Pentru încheierea acestui contract și pentru încheierea contractului de cumpărare și vânzare de bunuri, Furnizorul va notifica în mod explicit Utilizatorul într-un mod adecvat prin mijloace electronice. (8) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea primirii acestuia se consideră primite atunci când destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa. (9) Furnizorul livrează bunurile la adresa indicată de Utilizatori și nu este responsabil în cazul în care datele indicate de Utilizatori sunt incorecte sau înșelătoare. Artă. 10. (1) Utilizatorii încheie contractul de cumpărare și vânzare cu Furnizorul în conformitate cu următoarea procedură: Efectuarea înregistrării în E-SHOP și furnizarea datelor necesare, dacă Utilizatorul nu s-a înregistrat încă în E-SHOP sau prin comandarea mărfurilor fără înregistrare; Intrarea în sistemul de plasare a comenzilor în E-SHOP prin identificarea cu un nume și o parolă și un alt mod de identificare; Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite pe E-SHOP și adăugarea lor la lista bunurilor pentru cumpărare; Furnizarea detaliilor de livrare; Alegerea metodei și a timpului de plată a prețului. Confirmarea comenzii; (2) Utilizatorii pot încheia un contract de vânzare cu Furnizorul fără înregistrare, utilizând funcționalitatea relevantă din interfața magazinului electronic. VI. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA CONSUMATORILOR Art. 11. Regulile acestei secțiuni VI din acești termeni și condiții generale se aplică utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare sau înregistrare în E-SHOP, se poate concluziona că aceștia sunt utilizatori în sensul Legii. privind protecția consumatorilor, Legea privind comerțul electronic și / sau Directiva 2011/83 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011. Art. 12. (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui produs de pe site-ul E-SHOP. (2) Prețul bunurilor, inclusiv toate taxele, este determinat de Furnizor în profilul fiecărui produs de pe site-ul E-SHOP. (3) Valoarea cheltuielilor poștale și de transport, neincluse în prețul mărfii, va fi stabilită de către Furnizor și va fi furnizată ca informație Utilizatorilor în unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului: - În profilul fiecărei mărfuri de pe site-ul web al Furnizorului E-SHOP; - La alegerea bunurilor pentru încheierea contractului de vânzare; (4) Modul de plată, livrare și executare a contractului este determinat în acești termeni și condiții generale, precum și în informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul web al Furnizorului. (5) Informațiile furnizate utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actuale la momentul vizualizării acestora pe site-ul web al Furnizorului înainte de încheierea contractului de vânzare. (6) Furnizorul trebuie să indice condițiile de livrare a bunurilor individuale pe site-ul său web. (7) Furnizorul va indica înainte de încheierea contractului valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile conținute în acesta. (8) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile solicitate de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin intermediul interfeței platformei E-SHOP sau prin e-mail. Artă. 13. (1) Consumatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să accepte plata în avans pentru contractele încheiate cu consumatorul pentru cumpărarea și vânzarea bunurilor și livrarea acestora. (2) Consumatorul alege în mod independent dacă va plăti furnizorului prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării. Artă. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contract în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor prin formularul uniform de retragere din contract, disponibil la site-ul Furnizorului. Informații privind exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile pe site-ul web al Furnizorului. Utilizatorii pot utiliza, de asemenea, o altă afirmație fără ambiguități, care poate fi înregistrată pe un suport durabil. (2) Dreptul de refuz în temeiul alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri: 1. pentru livrarea bunurilor, făcute la comanda consumatorului sau în conformitate cu cerințele sale individuale; 2. pentru livrarea mărfurilor, care, din cauza naturii lor, pot deteriora calitatea lor sau au o durată scurtă de valabilitate; 3. pentru livrarea mărfurilor sigilate, care sunt desigilate după livrarea lor și nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau protecția sănătății; 4. pentru livrarea bunurilor, care după ce au fost livrate și datorită naturii lor s-au amestecat cu alte bunuri, de care nu pot fi separate; 5. pentru livrarea de înregistrări sonore sau înregistrări video sigilate sau software de calculator sigilate, care sunt desigilate după livrare; 6. pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor astfel de ediții; (3) Atunci când Furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare a informațiilor specificate în Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de un an și 14 zile de la data primirii bunurilor. Când informațiile sunt furnizate utilizatorului în perioada de retragere, acestea încep să curgă de la data furnizării lor. Utilizatorul are dreptul de a trimite declarația de retragere în temeiul acestui articol direct către Furnizor prin intermediul formularului unic de retragere disponibil pe site-ul web al Furnizorului. (4) Atunci când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau din afara sediului, Furnizorul va rambursa toate sumele primite de Utilizator, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 14 zile de la data la care i s-a comunicat decizia Utilizatorului de a se retrage din contract. Furnizorul va rambursa sumele primite folosind același mijloc de plată utilizat de Utilizator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Utilizatorul a fost de acord în mod expres să utilizeze un alt mijloc de plată și cu condiția ca acest lucru să nu implice costuri pentru Utilizator. (5) La exercitarea dreptului de refuz, costurile pentru returnarea bunurilor livrate vor fi pe cheltuiala consumatorului, iar costurile pentru returnarea bunurilor vor fi deduse din suma pe care Utilizatorul a plătit-o în baza contractului. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare pentru livrarea bunurilor, atunci când Utilizatorul a ales în mod explicit o metodă de livrare a bunurilor, altul decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor. (6) Consumatorul este obligat să păstreze bunurile primite de Furnizor și să asigure păstrarea calității și siguranței acestora pe durata termenului prevăzut la alin. 1. (7) Utilizatorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contract cu Furnizorul prin trimiterea unei declarații scrise către Furnizor prin formularul standard de retragere din contract, disponibil pe site-ul web al E-SHOP. (8) În cazul în care Furnizorul nu s-a oferit să colecteze el însuși bunurile, acesta poate reține plata sumelor către consumator până când primește bunurile sau până când Consumatorul oferă dovada că a trimis bunurile înapoi, oricare ar apărea. mai devreme. Artă. 15. (1) Termenul de livrare a bunurilor și momentul inițial de la care rulează se determină separat pentru fiecare produs la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului web al Furnizorului, cu excepția cazului în care bunurile sunt comandate într-o singură livrare. (2) În cazul în care consumatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen pentru livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucrătoare, de la data următoare trimiterii comenzii consumatorului către Furnizor prin intermediul site-ului e -magazin. (3) În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini contractul datorită faptului că nu are bunurile comandate, este obligat să notifice Utilizatorul și să restituie sumele plătite de acesta. Artă. 16. (1) Furnizorul va preda bunurile consumatorului după ce a certificat îndeplinirea cerințelor pentru furnizarea de informații consumatorului conform Legii privind protecția consumatorilor. (2) Utilizatorul și Furnizorul trebuie să certifice circumstanțele prevăzute la alin. 1 în scris la momentul livrării prin semnătură de mână, cu excepția cazului în care se convine altfel. (3) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că cerințele prevăzute la alin. 1 va fi respectat dacă certificarea este efectuată de o persoană pentru care, în funcție de circumstanțe, se poate concluziona că va transmite informațiile consumatorului - parte la contract. VII. ALTE TERMENI Art. 17. Furnizorul livrează și livrează bunurile către Utilizator în termenul stabilit la încheierea contractului. Artă. 18. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și livrării de către Furnizor și dacă nu îndeplinește cerințele de a notifica imediat Furnizorul. VIII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE Art. 19. (1) Furnizorul va lua măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal. (2) Din motive de securitate a datelor personale ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai la adresa de e-mail, care a fost indicată de Utilizatori în momentul înregistrării. (3) Furnizorul acceptă și anunță pe site-ul său web o politică de confidențialitate. (4) Utilizatorii sunt de acord că Furnizorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal necesare pentru executarea comenzilor în magazinul electronic și executarea contractului. Artă. 20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se identifice și să certifice autenticitatea fiecărei circumstanțe și a datelor personale anunțate în timpul înregistrării. (2) În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul și-a uitat sau a pierdut numele și parola, Furnizorul are dreptul să aplice Procedura anunțată pentru numele și parolele pierdute sau uitate. IX. MODIFICARE ȘI ACCES LA TERMENII GENERALE Art. 21. (1) Acești termeni și condiții generale pot fi modificați de către Furnizor, pentru care acesta din urmă va notifica într-un mod adecvat toți Utilizatorii care au înregistrare. (2) Furnizorul și Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare a acestor condiții generale va avea efect asupra Utilizatorului după notificarea explicită de către Furnizor și dacă Utilizatorul nu declară în termen de 30 de zile că le respinge. (3) Utilizatorul este de acord că toate declarațiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor condiții generale vor fi trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în timpul înregistrării. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a avea efect asupra acestuia. Artă. 22. Furnizorul publică acești termeni și condiții generale pe adresa site-ului său web, împreună cu toate adăugirile și modificările la acestea. X. ÎNCETARE Art. 23. Prezentele condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul sunt reziliate în următoarele cazuri: la încetarea și declararea lichidării sau declararea falimentului uneia dintre părțile la contract; prin acordul reciproc al părților în scris; unilateral, cu o notificare din partea fiecăreia dintre părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor celeilalte părți; în cazul imposibilității obiective a uneia dintre părțile la contract să își îndeplinească obligațiile; în caz de confiscare sau sigilare a echipamentelor de către organele de stat; în cazul ștergerii înregistrării Utilizatorului pe site-ul E-SHOP. În acest caz, contractele de vânzare încheiate dar neexecutate rămân în vigoare și sunt supuse executării; în cazul exercitării dreptului de retragere conform art. 55, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor. În acest caz, numai contractul de livrare a bunurilor comandate respective este reziliat, dacă dreptul de retragere din contract este aplicabil categoriei respective de bunuri. XI. ALTE TERMENI Art. 24. Eventuala invaliditate a oricăreia dintre prevederile acestor termeni și condiții generale nu va duce la invaliditatea întregului contract. Artă. 25. Legile Republicii Bulgaria se vor aplica problemelor care nu au fost soluționate în prezentul contract, legate de implementarea și interpretarea acestui contract. Artă. 26. Toate litigiile dintre părțile la acest contract vor fi soluționate de instanța competentă sau de Comisia pentru protecția consumatorilor.